Powiat Poznański

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań, ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Telefon: (61) 8410-500 ; 8410-745 
E-Mail: starostwo@powiat.poznan.pl
WWW: http://powiat.poznan.pl
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
52° 24' 34.35"N, 16° 54' 5.38"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny przyjęć klientów:Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Uzyskanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (WŚ-25)
2. Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (WŚ-02)
3. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb (WŚ-03)
4. Zatwierdzenie projektu robót geologicznych (WŚ-04)
5. Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny (WŚ-05)
6. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin (WŚ-06)
7. Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi (WŚ-07)
8. Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji (WŚ-08)
9. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza (WŚ-09)
10. Przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (WŚ-10)
11. Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, związanych z eksploatacją instalacji (WŚ-11)
12. Uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów (WŚ-14)
13. Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (WŚ-15)
14. Decyzje związane z rekultywacją gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej (WŚ-16)
15. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji (WŚ-17)
16. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi (WŚ-18)
17. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B Rozporzadzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (WŚ-20)
18. Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców (WŚ-21)
19. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (WŚ-22)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij