Powiat Poznański

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań, ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Telefon: (61) 8410-500 ; 8410-745 
E-Mail: starostwo@powiat.poznan.pl
WWW: http://powiat.poznan.pl
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
52° 24' 34.35"N, 16° 54' 5.38"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny przyjęć klientów:Wydział Nieruchomości

1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GN-01)
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (GN-02)
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (GN-03)
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości (GN-04)
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości (GN-05)
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (GN-06)
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp. (GN-07)
8.1 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU UISZCZAJĄCEGO DOTYCHCZAS OPŁATY ROCZNE (GN-08)
8.2 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - USTALANIE STAWKI PROCENTOWEJ ORAZ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU ZWOLNIONEGO DOTYCHCZAS OD OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ROCZNYCH (GN-08)
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności (GN-09)
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (GN-10)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij