Powiat Poznański

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań, ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Telefon: (61) 8410-500 ; 8410-745 
E-Mail: starostwo@powiat.poznan.pl
WWW: http://powiat.poznan.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzpoznan.peup.pl
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
52° 24' 34.35"N, 16° 54' 5.38"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny przyjęć klientów:Wydział Nieruchomości

1. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
3. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji drogowych (gminnych i powiatowych) w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
4. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości
5. Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
6. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości
7. Zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wzmianek o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego itp.
8.1 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU UISZCZAJĄCEGO DOTYCHCZAS OPŁATY ROCZNE
8.2 Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - USTALANIE STAWKI PROCENTOWEJ ORAZ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, W ZWIĄZKU Z NABYCIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO OD PODMIOTU ZWOLNIONEGO DOTYCHCZAS OD OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁAT ROCZNYCH
9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij