Powiat Poznański

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Informacje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań, ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Telefon: (61) 8410-500 ; 8410-745 
E-Mail: starostwo@powiat.poznan.pl
WWW: http://powiat.poznan.pl
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
52° 24' 34.35"N, 16° 54' 5.38"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny przyjęć klientów:Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

1. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego (WD-01)
2. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (WD-02)
3. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (WD-03)
4. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa (WD-04)
5. Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej (WD-05)
6. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WD-06)
7. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej (WD-07)
8. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych (WD-08)
9. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu publicznych dróg krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi (WD-09)
10. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych (WD-10)
11. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych (WD-11)
12. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowalnych (WD-12)
13. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych (WD-13)
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij