Powiat Poznański

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Poznaniu

60-509 Poznań ul. Maksymiliana Jackowskiego 18
Telefon: (61) 8410-500 ; 8410-745 
E-Mail: starostwo@powiat.poznan.pl
WWW: http://powiat.poznan.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzpoznan.peup.pl
Skrytka ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
52° 24' 34.35"N, 16° 54' 5.38"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
Godziny przyjęć klientów:Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej

1. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie gruntów rolnych
2. Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego
3. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Opiniowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
5. Opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa
6. Wydanie opinii w zakresie realizacji inwestycji drogowej
7. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
8. UWAGA! Zadanie realizuje ZDP. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony
9. UWAGA! Zadanie realizuje ZDP. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas nieokreślony
10. Opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej
11. Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu na drogach publicznych powiatowych i gminnych
12. Opiniowanie projektu stałej organizacji ruchu na publicznych drogach krajowych i wojewódzkich z drogami powiatowymi i gminnymi
13. Wydawanie zezwolenia na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
14. Uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych
15. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowalnych
16. Opiniowanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaw szczególnych
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij